Movie Night

  Attività oħra fil-każin għax-xahar ta’Diċembru. Okkażjoni biex tfal ta’ kull eta (minn 3 snin ‘l fuq) jintaqgħu u jieħdu gost flimkien fl-aħħar tal-ġimgħa. Il-prezz huwa ta’ €5 li jinkludi popcorn u drink. Għal aktar informazzjoni jew biex tirriservaw post ikkuntattjaw lil: Sabrine Borg – 79980209 Kimberly Laus – 99211772 …

5-A-Side Football Tournament

  Għat-tieni sena konsekuttiva il-Kummissjoni Żgħażagħ Ġużeppini Żebbuġin ser terġa torganizza t-turnew tal-futbol 5-a-side, nhar il-Ħadd 18 ta’ Frar 2018, ġewwa l-grawnd taż-Zebbug Rangers f’Ħaż-Żebbuġ. Annessi ma din il-paġna tistgħu ssibu formola ta’applikazzjoni flimkien mar-regoli ta’ dan it-turnew. L-applikazzjonijiet jibqgħu jinġabru sa mhux aktar tard mill-11 ta’ Frar 2018. Għal …

Imut is-Surmast Ronnie Debattista

Is-Soċjetà Każin San Ġużepp u Banda De Rohan qamet maħsuda bl-aħbar tal-mewt tas-Surmast Direttur tagħha il-Maestro Ronnie Debattista nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru …

Kiri tal-Bar

Il-Kumitat Eżekuttiv qiegħed jilqa’ l-offerti għat-twellija tal-Bar tal-Każin, sa nhar it-Tnejn 20 ta’ Novembru fis-7:00 ta filgħaxija. L-applikazzjoni u l-kundizzjonijiet tat-twellija jistgħu …

Karnival fil-Pjazza 2017

Ara ġej il-Karnaval! Ġie, wasal, għadda u issa anke bdejna nħarsu lejn l-avveniment importanti tal-Ġimgħa l-Kbira. Imma qabel xejn nagħtu ħarsa lura …

Attivitajiet għall-Milied

Il-każin tagħna għandu mħejji diversi attivitajiet għal dawn iż-żminijiet tal-Milied għall-membri tagħha. L-attivitajijet ser jibdew nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru b’Ikla tal-Milied …

Kumitat Eżekuttiv 2016-2018

Wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ nhar il-Ħadd 13 ta’ Novembru saret il-votazzjoni biex jiġi maħtur Kumitat Eżekuttiv ġdid għas-sena 2016-2018. Nhar l-Erbgħa …

Proġett għall-Iskola tal-Mużika

Bħala parti mill-proġett ta’ tisħiħ fit-tagħlim tal-mużika fi ħdan is-soċjetà tagħna, il-Kumitat Eżekuttiv investa biex itejjeb il-Klassi tal-Mużika permezz ta’ whiteboard, siġġijiet u …

Quddiesa għall-Membri Mejtin tas-Soċjetà

Il-Kumitat tas-soċjetà tagħna ħaseb biex jorganizza quddiesa għal ruħ is-soċji li ħallewna nhar it-Tlieta 15 ta’ Novembru fis-18.30 fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħaż-Żebbuġ. …