Ċelebrazzjonijiet Esterni

PROGRAMM TAL-FESTA – LULJU – AWISSU 2017

Il-Ġimgħa 21 Ta’ Lulju

9.00pm –  Ikla fil-każin għall-membri u l-ħbieb.


10569098_311089765734910_5457153057148408947_n

Il-Ħadd 23 ta’ Lulju – JUM IL-MEMBRI

10.00am –  Quddiesa fis-sala t’isfel tal-Każin u wara riċeviment għas-soċi, benefatturi, helpers u ħbieb.

 


10569098_311089765734910_5457153057148408947_n

It-Tnejn 24 Ta’ Lulju – JUM IŻ-ŻGĦAŻAGĦ

8.00pm –  Quddiesa fuq iz-zuntier organizzata mill-Kummissjoni Żgħażagħ.

Wara jsir il-Ħruġ tal-Istatwa Artistika u Devota tal-Patrun Universali tal-Knisja San Ġużepp min-niċċa milqugħa minn għadd kbir ta’ Ġużeppini Żebbuġin b’kant ta’ innijiet u wara titqiegħed għal qima fil-Knisja Arċipretali. Wara ssir iċ-ċerimonja tal-preżentazzjoni tat-trabi lil San Ġużepp.

9.15pm –  Ħruq ta’ kaxxa nfernali, murtaletti u murtali tal-kulur.

11.00pm –  Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fil-pjazza, quddiem il-Każin.


10569098_311089765734910_5457153057148408947_n

It-Tlieta 25 Ta’ Lulju

8.30pm –  Marċ mill-Banda San Gabriel ta’ Ħal Balzan li jilħaq il-qofol tiegħu bi briju minn quddiem l-Iskola (il-maħżen tas-soċjetà għall-quddiem il-każin.


10569098_311089765734910_5457153057148408947_n

L-Erbgħa 26 Ta’ Lulju – JUM IL-BANDA

8.45pm –  Programm Vokali u Strumentali fuq il-planċier mill-ewlenija Banda De Rohan quddiem il-Każin San Ġużepp. Wara l-programm isir riċeviment għall-membri u l-mistednin.

11.30pm –  Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fil-pjazza.

Il-Ħamis 27 Ta’ Lulju

8.15pm –  Marċ Grandjuż mill-Banda De Rohan li jilħaq il-qofol tiegħu għall-10.00pm bi briju organizzat quddiem il-Każin.

9.15pm –  Kaxxa nfernali, ħruq ta’ murtaletti, beraq tal-kulur u murtali tal-kulur.

11.15pm –  Wara l-marċ jintwera feature preparat mill-Kummissjoni Żgħażagħ flimkien ma’ spettaklu ta’ Nar sinkronizzat mal-mużika u aktar sorpriżi u briju.

10569098_311089765734910_5457153057148408947_n

Il-Ġimgħa 28 Ta’ Lulju

8.30pm –  Marċ mill-Banda San Nikola tas-Siġġiewi li jibda minn fejn il-Knisja ta’ Santa Marija u jispiċċa ħdejn il-knisja Arċipretali.

Is-Sibt 29 Ta’ Lulju


8.30pm
–  Il-Banda Santa Elena ta’ Birkirkara tibda marċ minn ħdejn De Rohan Gate u wara tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċier quddiem il-Każin San Ġużepp.

9.30pm –  Kaxxa nfernali, ħruq ta’ murtaletti, beraq tal-kulur u murtali tal-kulur.

11.30pm –  Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art. Esebizzjoni kbira ta’ logħob tan-nar tal-art mekkanizzat maħdum mid-dilettanti tan-nar tas-Soċjetà tagħna.

10569098_311089765734910_5457153057148408947_n

Il-Ħadd 30 Ta’ Lulju

9.30am –  Il-Banda De Rohan tagħmel il-marċ tradizzjonali tagħha madwar diversi toroq li jilħaq il-qofol tiegħu fil-pjazza quddiem il-każin.

7.00pm –  Il-Banda L’Isle Adam tar-Rabat tibda’ marċ minn ħdejn il-Coronation Bar għal fuq iz-zuntier fejn tilqa’ l-ħruġ tal-vara artistika ta’ San Ġużepp b’innijiet. Wara l-banda tkompli l-marċ tul ir-rotta tal-purċissjoni u waqt id-dħul terġa’ tilqa’ lil San Ġużepp fuq iz-zuntier b’daqq ta’ innijiet iddedikati lil San Ġużepp.

7.30pm –  Il-Banda Sagra Familja tal-Kalkara tilqa’ l-ħruġ tal-vara b’daqq ta’ innijiet. Wara tesegwixxi Programm Strumentali fuq il-planċier quddiem il-Każin San Ġużepp. Wara d-dħul tal-purċissjoni l-istess banda tagħmel il-marċ tal-aħħar li jibda’ minn fuq iz-zuntier u jispiċċa quddiem il-Każin San Ġużepp.

10569098_311089765734910_5457153057148408947_n

It-Tlieta 1 Ta’ Awwissu

8.00pm –  Ikla kbira ta’ wara l-festa fil-beraħ f’Misraħ San Filippu quddiem il-Każin San Ġużepp, b’akkumpanjament tal-band ‘Virtuosi’.

 

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Facebook228