Kumitat Eżekuttiv

KUMTAT EŻEKUTTIV – 2016 – 2018

Presidenti Onorarji
L-Imħallef Emeritus Joseph David Camilleri, B.A., LL.D.
L-Imħallef Emeritus Philip Sciberras, B.A., LL.D.
Is-Sur Louis Carabott
Is-Sur Joe Saliba
Is-Sur Nazju Abela
Is-Sur Emmanuele De Rohan
Surmastrijiet Onorarji
Mro. Henry Camilleri L.Mus., F.L.C.M.
Mro. Lawrence Borg F.L.C.M.

Bandist Onorarju
Joseph Bonnici

Membri Onorarji
Is-Sur Philip Mifsud
Is-Sur Angelo Schembri
Is-Sur Frans Zammit
President
Av. Stephen Zammit B.A., Dip. N. P., LL.D., M.A. (Law) Melit.
Viċi-President
Philip Zammit
Segretarju
Frankie Borg
Teżorier
Emmanuel Agius
Assistent Segretarju
Carmen Bartolo
Assistenti Teżoriera
William Azzopardi
Jean Claude Bartolo
Direttur tal-Każin
Salvu Agius
Delegat tal-Banda
Gilbert Farrugia
Assistent Direttur tal-Każin u Delegat tan-Nar
Edward Azzopardi
Membru
Matthew Borg
Surmast Direttur
Mro. Ronnie Debattista F.L.C.M
Assistent Surmast u Għalliem
Mro. Silvio Zammit F.L.C.M
Konsulent tal-Banda
Antoine Camenzuli
Għalliem
Mro. Lawrence Bonnici
Prokuratur tal-Festa
W.R. Arċipriet Fr. Daniel Cardona
Awdituri
Alex Abela
Frans Zammit

 

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Facebook228