Kumitat Eżekuttiv

KUMTAT EŻEKUTTIV – 2016 – 2018

Presidenti Onorarji
L-Imħallef Emeritus Joseph David Camilleri, B.A., LL.D.
L-Imħallef Emeritus Philip Sciberras, B.A., LL.D.
Is-Sur Louis Carabott
Is-Sur Joe Saliba
Is-Sur Nazju Abela
Is-Sur Emmanuele De Rohan
Is-Sur David Vassallo
Is-Sur Jean-Pierre Debono
Surmastrijiet Onorarji
Mro. Henry Camilleri
Mro. Lawrence Borg

Bandisti Onorarji
Joseph Bonnici
Dennis Farrugia
Noel Farrugia
Daniel Aquilina
Herman Farrugia
Salvu Farrugia

Membri Onorarji
Is-Sur Angelo Schembri
Is-Sur Frans Zammit
President
Av. Stephen Zammit B.A., Dip. N. P., LL.D., M.A. (Law) Melit.
Viċi-President
Philip Zammit
Segretarju
Frankie Borg
Teżorier
Emmanuel Agius
Assistent Segretarju
Carmen Bartolo
Assistenti Teżoriera
William Azzopardi
Jean Claude Bartolo
Direttur tal-Każin
Salvu Agius
Delegat tal-Banda
Gilbert Farrugia
Assistent Direttur tal-Każin
Edward Azzopardi
Delegat tan-Nar
Matthew Borg
Surmast Direttur
Mro. Ronnie Debattista
Assistent Surmast u Għalliem
Mro. Silvio Zammit
Konsulenti tal-Banda
Joe Muscat
Joe Mifsud
Antoine Camenzuli
Għalliem
Mro. Lawrence Bonnici
Prokuratur tal-Festa
W.R. Arċipriet Fr. Daniel Cardona
Awdituri
Alex Abela
Frans Zammit