Merħba

L-isem tas-Soċjetà huwa Każin San Ġużepp u Banda De Rohan. Dan l-isem ittieħed meta l-Banda De Rohan, l-ewwel waħda f’Malta, imwaqqfa fl-1860, ingħaqdet mal-Każin San Ġużepp fl-1910. Il-Banda fi ħdan is-Soċjetà baqgħet iżżomm l-isem ta’ Banda De Rohan. L-għanijiet prinċipali tagħha huma li l-membri jiġu edukati fl-arti mużikali u li tieħu ħsieb torganizza l-festi esterni ta’ San Ġużepp. Dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz ta’ ħidma kontinwa mill-membri ħabrieka li jaħdmu volontarjament minn fost il-kummissjonijiet tas-soċjetà.


Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin

Dil-Paġna ser tkun qed taġġornakom fuq dak kollu li ser ikun qed iseħħ fis-soċjetà tagħna fosthom, attivitajiet tax-xahar, attivitajiet oħra, Servizzi tal-Banda De Rohan, il-Programm tal-festa fost oħrajn...
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin shared a link.Saturday, October 14th, 2017 at 10:57am
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned MaltinWednesday, October 11th, 2017 at 2:14pm
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned MaltinThursday, September 7th, 2017 at 8:10pm
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned MaltinSaturday, September 2nd, 2017 at 5:49pm
GRAZZI! Permezz ta' dan il-filmat, nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk l-individwi u għaqdiet li għenu biex il-festa ad unur il-Patrijarka San Ġużepp setgħet tkun suċċess. VIVA SAN ĠUŻEPP IL-PATRUN TAL-KNISJA UNIVERSALI! #tb2k17

Video Credit: Sebio Aquilina, Carl Tanti, Michael Grech
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned MaltinWednesday, August 30th, 2017 at 2:25pm
Ikla mtella' mill-Kummissjoni Nisa u l-Kummissjoni Żgħażagħ ġewwa s-sede tas-Soċjetà Każin San Ġużepp u Banda De Rohan. Narawkom!

Data: 16 ta' Settembru
Ħin: 8:30 pm
Ikel: Majjal u Cuberoll / Burgers
Prezz: €15.. jinkludi wkoll inbid u soft drinks matul is-serata kollha.