Merħba

L-isem tas-Soċjetà huwa Każin San Ġużepp u Banda De Rohan. Dan l-isem ittieħed meta l-Banda De Rohan, l-ewwel waħda f’Malta, imwaqqfa fl-1860, ingħaqdet mal-Każin San Ġużepp fl-1910. Il-Banda fi ħdan is-Soċjetà baqgħet iżżomm l-isem ta’ Banda De Rohan. L-għanijiet prinċipali tagħha huma li l-membri jiġu edukati fl-arti mużikali u li tieħu ħsieb torganizza l-festi esterni ta’ San Ġużepp. Dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz ta’ ħidma kontinwa mill-membri ħabrieka li jaħdmu volontarjament minn fost il-kummissjonijiet tas-soċjetà.


Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin

Dil-Paġna ser tkun qed taġġornakom fuq dak kollu li ser ikun qed iseħħ fis-soċjetà tagħna fosthom, attivitajiet tax-xahar, attivitajiet oħra, Servizzi tal-Banda De Rohan, il-Programm tal-festa fost oħrajn...
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin was live.Sunday, July 30th, 2017 at 9:52am
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin added 18 new photos.Saturday, July 29th, 2017 at 7:27am
Il-Kamra tan-Nar San Ġużepp ta' Ħaż-Żebbuġ tippreżenta Grounds on Fire.. Spettaklu ta' nar tal-art mekkanizzat li bla dubju ħadd m'għandu jitlef!! Narawkom illejla ġewwa l-pjazza ta' Ħaż-Żebbuġ!!
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned MaltinThursday, July 27th, 2017 at 2:58pm
"L-ispettaklu tal-lejla jilħaq il-qofol tiegħu mat-tmiem tal-marċ brijjuż mill-Banda De Rohan hekk kif nassistu għal spettaklu ta’ nar sinkronizzat mal-mużika minn fuq il-bejt tal-każin. Dan l-ispettaklu ta’ 15-il minuta jinvolvi xejn inqas minn 2200 effett kollha sinkronizzati mal-mużika b’diversi disinni oriġinali u innovattivi. Mistenni isir ukoll festun mal-arblu ewlieni tal-każin, kollu b’effetti tan-nar. Waqt dan l-ispettaklu ser jinħarqu xejn inqas minn 17-il effett differenti kollha maħduma fil-Kamra tan-Nar San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Żgħażagħ Ġużeppini." -

Nirringrazzjaw lil inewsmalta.com tar-rappurtaġġ li għamlu fuq il-Marċ Grandjuż tal-Ħamis.
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin added 5 new photos — with Marvin Cucciardi.Thursday, July 27th, 2017 at 8:35am
IL-ĦAMIS 27 TA’ LULJU -

8.15pm – Marċ Grandjuż mill-Banda De Rohan li jilħaq il-qofol tiegħu għall-10.00pm bi briju organizzat quddiem il-Każin.

11.15pm – Wara l-marċ jintwera feature preparat mill-Kummissjoni Żgħażagħ flimkien ma’ spettaklu ta’ Nar sinkronizzat mal-mużika u aktar sorpriżi u briju.
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin added 5 new photos.Wednesday, July 26th, 2017 at 7:51am
L-ERBGĦA 26 TA' LULJU - 8.45pm – Programm Vokali u Strumentali fuq il-planċier mill-Banda De Rohan - Omm il-Baned Maltin quddiem il-Każin San Ġużepp. Wara l-programm isir riċeviment għall-membri u l-mistednin.

11.30pm – Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fil-pjazza.