Merħba

L-isem tas-Soċjetà huwa Każin San Ġużepp u Banda De Rohan. Dan l-isem ittieħed meta l-Banda De Rohan, l-ewwel waħda f’Malta, imwaqqfa fl-1860, ingħaqdet mal-Każin San Ġużepp fl-1910. Il-Banda fi ħdan is-Soċjetà baqgħet iżżomm l-isem ta’ Banda De Rohan. L-għanijiet prinċipali tagħha huma li l-membri jiġu edukati fl-arti mużikali u li tieħu ħsieb torganizza l-festi esterni ta’ San Ġużepp. Dawn l-għanijiet jintlaħqu permezz ta’ ħidma kontinwa mill-membri ħabrieka li jaħdmu volontarjament minn fost il-kummissjonijiet tas-soċjetà.


Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin

Dil-Paġna ser tkun qed taġġornakom fuq dak kollu li ser ikun qed iseħħ fis-soċjetà tagħna fosthom, attivitajiet tax-xahar, attivitajiet oħra, Servizzi tal-Banda De Rohan, il-Programm tal-festa fost oħrajn...
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned MaltinWednesday, November 15th, 2017 at 10:14am
Il-Kummissjoni Nisa fi ħdan is-soċjetà tagħna qed jorganizzaw Party tal-Milied għat-tfal. Dan ser isir nhar il-Ġimgħa 8 ta' Diċembru 2017 mill-10am sa 12pm. Prezz €10. Għal aktar informazzjoni u bookings tistgħu tikkuntattjaw lil Alison fuq 99255158. GRAZZI!
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin shared their post.Monday, November 13th, 2017 at 12:21pm
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin added 2 new photos — with Owen Laus and 3 others.Saturday, November 11th, 2017 at 1:38pm
Waqt il-Konferenza Nazzjonali organizzata mill- Ghaqda Kazini tal-Banda.
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin shared a link.Thursday, November 9th, 2017 at 8:00pm
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned Maltin is with Joseph Chircop.Friday, November 3rd, 2017 at 9:36am
Is-Socjeta Kazin San Guzepp u Banda De Rohan dalghodu qamet mahsuda bl-ahbar tal-mewt tas-surmast direttur taghha il-Maestro Ronnie Debattista. Is-Surmast Debattista kien ilu jmexxi lil Omm il-Baned Maltin sa mill-1990. Wara 27 sena ta’ tmexxija m’hemmx dubbju li Mro Debattista se jibqa’ mfakkar bhala wiehed mill-iprem surmastrijiet li kellha l-Banda De Rohan. Filwaqt li naghtu l-kondoljanzi sinciera lill-familjari tieghu, gentilment nitolbu lis-soci kollha u lill-bandisti sabiex jiftakru fih fit-talb taghhom. (Dettalji tal-funeral jinghataw aktar tard)
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan  #Omm il-Baned Maltin
Każin San Ġużepp u Banda De Rohan #Omm il-Baned MaltinWednesday, November 1st, 2017 at 9:55am
Il-Kumitat tas-soċjetà tagħna ħaseb biex jorganizza quddiesa għal ruħ is-soċji li ħallewna nhar it-Tlieta 14 ta’ Novembru fis-18.30 fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħaż-Żebbuġ. Il-presenza tagħkom tkun apprezzata ferm.